ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
208 หมู่ที่ 5   ตำบลโนนหวาย  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042298292 042298443